header photo

Specialisten in Survivals

Survive-All is een organisatie van specialisten in survivals van uitersten, management trainingen en outdoor-activiteiten en als zodanig actief sinds 1991. De organisatie is gegroeid vanuit de overtuiging dat het de moderne mens nog steeds mogelijk gemaakt moet worden om op een uitdagende en actieve manier te participeren in en met de natuur. In een wereld die steeds meer verstedelijkt en vervreemd van de natuur is het volgens ons van essentieel belang dat de mens het contact met de natuur blijft behouden. Dit contact moet niet beperkt blijven tot een vluchtige wandeling in het bos. Integendeel, wij zijn van mening dat alleen als de moderne mens actief bezig is in de natuur, hij er ontzag en respect voor zal ontwikkelen.

logo survival

Together Strong!

Een mens kan veel meer dan hij denkt

evacuatie abseil Hij heeft alleen aansporing nodig. Tijdens alle survivals staan plezier, avontuur, kameraadschap en uitdaging in het middelpunt. Een tijdje in de natuur vol uitdaging, spanning, ontbering en elkaar helpen, ook als het moeilijk wordt, blijkt de ideale "eye-opener" te zijn. Dacht de moderne kantoormens dat bijvoorbeeld een abseil van 60 meter een onmogelijke opgave was. Na een stapsgewijze opbouw ervaart hij weer hoe snel hij zijn grenzen kan verleggen en tot hoeveel meer hij eigenlijk in staat is.

Uitvinders van de falling- en Running-down

running down Lang voordat andere organisaties ook maar gehoord hadden van activiteiten als het Falling- en Running-Down stelde Survive-All al (sinds 1992) deelnemers in staat om deze zeer uitdagende activiteiten te beoefenen middels het door haar zelf ontwikkelde Reck-inkliksysteem. Met behulp van dit systeem hebben wij het Running-Down zoals dat bij militaire elite eenheden wordt beoefend zodanig kunnen modificeren dat deze activiteit net zo goed als abseilen in ieders bereik komt te liggen.

Het Falling-Down is een activiteit die volledig door ons is uitgedacht en teruggaat naar de oervorm van het vrije-val springen. Uiteraard zijn er altijd organisaties die slechts bestaan bij de gratie van het betere jat- en kopieerwerk en ook deze activiteiten aanbieden. Wij willen iedereen echter ten zeerste waarschuwen; zonder specialistische kennis kunnen deze activiteiten een potentieel gevaar inhouden! Alleen Survive-All bezit, aantoonbaar, deze kennis.

De organisatie

De mensen achter SA hebben verschillende achtergronden met ieder hun eigen specialisme. Bindende factor is de liefde voor het actieve buitenleven.

team

De geïndustrialiseerde mens

De weg naar de natuur blijkt voor de geïndustrialiseerde mens een grote stap. Voor veel mensen zelfs een te grote. Wanneer de moderne mens op eigen gelegenheid zich voor uitdagende activiteiten in de natuur zou begeven, kan dit een potentieel risico inhouden.

industrie

Mensen zijn tegenwoordig te vervreemd van de natuur om zich er ten allen tijde veilig in rond te bewegen. Survive-All onderkent dit en laat de mensen daarom onder leiding van instructeurs, die vanwege hun speciale opleidingen en trainingen gewend zijn ontberingen te doorstaan en te overleven in de natuur, opnieuw kennis maken met dit verloren aspect van het leven waarnaar, ondanks de "hedendaagse vooruitgang", steeds meer mensen op zoek zijn.